Sulmierzyce: Ogłoszenie o planowanym nadaniu nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Dąbrowie

123
Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Wójt Gminy Sulmierzyce poinformował o planach nadania nazwy drodze wewnętrznej oznaczonej nr ewid. działki 78 obręb Dąbrowa.

Mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych przy wskazanej ulicy mogą zgłaszać propozycje nadania nazwy ulicy do 30 stycznia. Po upływie w/w terminu przygotowany zostanie projekt uchwały w powyższej sprawie i zostanie oddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Gminy Sulmierzyce.

 

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube: